דלג לתוכן עיקרי
41.01.03.19

תחזוקת פרויקט אגמון החולה

תקציב מאושר: 1,407,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות במשק המים (תחת תחום רשות המים בסעיף רשות ממשלתית למים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב תחזוקת פרויקט אגמון החולה הוא ₪940,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,407,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪700,425
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)