דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב רשות המים הוא ₪114,524,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪154,757,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪156,757,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,106,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪50,603,000 (32.28%)
  • רכש וקניות: ₪94,401,000 (60.22%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪114,697,424
תחת סעיף זה מוקצים 129.5 תקני כח אדם , ובנוסף 1,005 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?