דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משק המים

41

68,280,000
בשנת 2000 תקציב משק המים הוא ₪61,532,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪68,280,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪120,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪68,400,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,716,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪23,132,000 (33.82%)
  • רכש וקניות: ₪36,840,000 (53.86%)

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪57,029,665
תחת סעיף זה מוקצים 108.5 תקני כח אדם , ובנוסף 274 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?