דלג לתוכן עיקרי
40.53.01.03

תפעול רב שנתי

תקציב מאושר: 929,000
תקנה תקציבית בתכנית הרשות לבטיחות בדרכים (תחת תחום בטיחות בדרכים בסעיף משרד התחבורה והבטיחות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב תפעול רב שנתי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪929,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪2,441,889
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)