דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב סובסידיה לספנות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪7,329,000.

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪800,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)