דלג לתוכן עיקרי
40.51.01.06

הדרכה ושכר לימוד

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רשות הספנות והנמלים (תחת תחום תחבורה ימית בסעיף משרד התחבורה והבטיחות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב הדרכה ושכר לימוד לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?