דלג לתוכן עיקרי
40.50.01.10

כוננויות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מע"צ-שכר (תחת תחום מע"צ בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב כוננויות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?