דלג לתוכן עיקרי
40.50.01.08

עב"צ

תקציב מאושר: 24,093,000
תקנה תקציבית בתכנית מע"צ-שכר (תחת תחום מע"צ בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב עב"צ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪24,093,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?