דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מע"צ-שכר

40.50.01

-
בשנת 2008 תקציב מע"צ-שכר לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪7,334,908
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?