דלג לתוכן עיקרי
40.40.02.11

הכנסות ממכירת ציוד רכב

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ציוד מכני ומוסכים (תחת תחום יחידות ביצוע ושרותים בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הכנסות ממכירת ציוד רכב לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?