דלג לתוכן עיקרי
40.25.01.77

הכנסות מגו"ח

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השירות המטאורולוגי (תחת תחום שירות מטאורולוגי בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הכנסות מגו"ח לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?