דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירות מטאורולוגי

40.25

14,146,000
בשנת 2003 תקציב שירות מטאורולוגי הוא ₪13,699,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪14,146,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,145,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪15,291,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,580,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪13,421,000 (87.77%)
  • רכש וקניות: ₪1,670,000 (10.92%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪16,161,204
תחת סעיף זה מוקצים 83.5 תקני כח אדם , ובנוסף 127 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?