דלג לתוכן עיקרי
40.15.20.98

כוננות שיא כ"א

תקציב מאושר: 35,000
תקנה תקציבית בתכנית מינהל הספנות (תחת תחום תחבורה ימית בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב כוננות שיא כ"א לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪35,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?