דלג לתוכן עיקרי
40.13.01.60

שירותי כ"א

תקציב מאושר: 2,650,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותי רישוי ורכב (תחת תחום מינהל תנועה בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב שירותי כ"א הוא ₪1,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,650,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪2,720,368
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)