דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

לשכת מינהל התנועה

40.13.01

753,000
בשנת 1999 תקציב לשכת מינהל התנועה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪753,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪45,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪581,000 (77.16%)
  • רכש וקניות: ₪172,000 (22.84%)
תחת סעיף זה מוקצים 4 תקני כח אדם , ובנוסף 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?