דלג לתוכן עיקרי
40.12.31.87

הכנסות ממכירת שירותים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שרותים מרכזיים (תחת תחום רכב ושרותי תחזוקה בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות ממכירת שירותים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?