דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכב ושרותי תחזוקה

40.12

6,676,000
בשנת 1999 תקציב רכב ושרותי תחזוקה הוא ₪6,171,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,676,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,677,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪5,812,000 (87.06%)
  • רכש וקניות: ₪864,000 (12.94%)

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪7,184,387
תחת סעיף זה מוקצים 40 תקני כח אדם , ובנוסף 240 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?