דלג לתוכן עיקרי
40.10.01.88

עב"צ בוועדות התכנון

תקציב מאושר: 402,000
תקנה תקציבית בתכנית שרותים מרכזיים (תחת תחום המפקח על התעבורה בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב עב"צ בוועדות התכנון הוא ₪402,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 36 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?