דלג לתוכן עיקרי
40.10.01.77

הכנסות מקורס תח"צ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותים מרכזיים (תחת תחום מנהל יבשה בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הכנסות מקורס תח"צ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?