דלג לתוכן עיקרי
40.07.01.37

השתתפות במשרד המדע

תקציב מאושר: 200,000
תקנה תקציבית בתכנית הרשות הלאומית לבטיחות (תחת תחום בטיחות בדרכים בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השתתפות במשרד המדע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?