דלג לתוכן עיקרי
40.07.01.33

השת' אפוטרופוס כללי

תקציב מאושר: -40,000
תקנה תקציבית בתכנית הרשות הלאומית לבטיחות (תחת תחום בטיחות בדרכים בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השת' אפוטרופוס כללי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-40,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪-115,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)