דלג לתוכן עיקרי
40.07.01.32

השת' במשרד הרווחה

תקציב מאושר: 3,200,000
תקנה תקציבית בתכנית הרשות הלאומית לבטיחות (תחת תחום בטיחות בדרכים בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השת' במשרד הרווחה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?