דלג לתוכן עיקרי
40.07.01.01

שיא כוח אדם

תקציב מאושר: 1,395,000
תקנה תקציבית בתכנית הרשות הלאומית לבטיחות (תחת תחום בטיחות בדרכים בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב שיא כוח אדם הוא ₪1,835,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,395,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 8 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?