דלג לתוכן עיקרי
40.07

בטיחות בדרכים

תקציב מאושר: 259,100,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף תחבורה.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2012 תקציב בטיחות בדרכים הוא ₪176,303,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪259,100,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪650,000 (0.25%)
  • רכש וקניות: ₪156,137,000 (60.26%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪186,108,213
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?