דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מינהל התעופה האזרחית

40.05.01

12,391,000
בשנת 2005 תקציב מינהל התעופה האזרחית הוא ₪9,120,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,391,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,455,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪13,846,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪20,604,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪7,706,000 (55.66%)
  • רכש וקניות: ₪4,240,000 (30.62%)

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪13,454,861
תחת סעיף זה מוקצים 33 תקני כח אדם , ובנוסף 474 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?