דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תעופה אזרחית

40.05

39,139,000
בשנת 2012 תקציב תעופה אזרחית הוא ₪24,429,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪39,139,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪50,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪39,189,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪38,148,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪20,476,000 (52.25%)
  • רכש וקניות: ₪15,413,000 (39.33%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪23,841,289
תחת סעיף זה מוקצים 86 תקני כח אדם , ובנוסף 420 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?