דלג לתוכן עיקרי
40.04.01.99

השתתפות משרד איכות הסביבה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מחקרים תחבורתיים (תחת תחום מדען ראשי בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב השתתפות משרד איכות הסביבה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪-95,059
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)