דלג לתוכן עיקרי
40.03.04.02

עב"צ

תקציב מאושר: 1,330,000
תקנה תקציבית בתכנית רשות הספנות והנמלים (תחת תחום משרד התחבורה-ראשי בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב עב"צ הוא ₪2,400,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,330,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪2,278,303
תחת סעיף זה מוקצים 360 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)