דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד התחבורה-ראשי

40.03

234,397,000
בשנת 2012 תקציב משרד התחבורה-ראשי הוא ₪190,127,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪234,397,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪42,063,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪276,460,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪72,790,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪20,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪156,370,000 (56.56%)
  • רכש וקניות: ₪103,329,000 (37.38%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪224,292,444
תחת סעיף זה מוקצים 526 תקני כח אדם , ובנוסף 2,315 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?