דלג לתוכן עיקרי
40.01.31.65

תפעול ייעודי

תקציב מאושר: 851,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנון וכלכלה (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב תפעול ייעודי הוא ₪855,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪851,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪522,421
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)