דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות הקרן למניעת ת"ד

40.01.13.80

-
בשנת 2003 תקציב השתתפות הקרן למניעת ת"ד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪-47,829,528
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)