דלג לתוכן עיקרי
40.01.13.50

תפעול מרכזי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רשות לבטיחות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב תפעול מרכזי לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?