דלג לתוכן עיקרי
40.01.13.26

הכנת תכנית רב-שנתית

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רשות לבטיחות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנת תכנית רב-שנתית לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?