דלג לתוכן עיקרי
40.01.13.20

פעולות בטיחות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מנהל הבטיחות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב פעולות בטיחות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?