דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רשות לבטיחות

40.01.13

2,914,000
בשנת 2003 תקציב רשות לבטיחות הוא ₪2,730,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,914,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪54,368,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪2,914,000 (100%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,417,000
תחת סעיף זה מוקצים 10 תקני כח אדם , ובנוסף 576 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?