דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מנהל הבטיחות

40.01.13

1,274,000
בשנת 1997 תקציב מנהל הבטיחות הוא ₪1,943,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,274,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪650,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,924,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪63,399,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,193,000 (62.01%)
  • תמיכות והעברות: ₪500,000 (25.99%)
  • רכש וקניות: ₪231,000 (12.01%)
תחת סעיף זה מוקצים 13.5 תקני כח אדם , ובנוסף 287 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?