דלג לתוכן עיקרי
40.01.01.81

ארגונים בינלאומיים

תקציב מאושר: 1,650,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכה ראשית ואמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב ארגונים בינלאומיים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,650,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?