דלג לתוכן עיקרי
40.01.01.77

הכנסות ממכרזים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית לשכה ראשית ואמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הכנסות ממכרזים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?