דלג לתוכן עיקרי
40.01.01.50

השתתפות המשטרה

תקציב מאושר: -1,464,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכה ראשית ואמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות המשטרה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,464,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪-488,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)