דלג לתוכן עיקרי
40.01.01.01

פעולות רווחה

תקציב מאושר: 202,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכה ראשית ואמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב פעולות רווחה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪202,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?