דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

לשכה ראשית ואמרכלות

40.01.01

84,276,000
בשנת 2003 תקציב לשכה ראשית ואמרכלות הוא ₪72,674,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪84,276,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,614,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪85,890,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪400,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪36,291,000 (42.25%)
  • רכש וקניות: ₪33,205,000 (38.66%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪72,740,477
תחת סעיף זה מוקצים 79.5 תקני כח אדם , ובנוסף 188 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?