דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תחום פעולה כללי

40.01

122,715,000
בשנת 2003 תקציב תחום פעולה כללי הוא ₪110,456,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪122,715,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,571,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪125,286,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪72,368,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪53,001,000 (42.3%)
  • רכש וקניות: ₪55,891,000 (44.61%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪110,425,688
תחת סעיף זה מוקצים 158.5 תקני כח אדם , ובנוסף 1,043 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?