דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכה בשידורים קהילתיים

39.11.05.09

1,000,000
בשנת 2020 תקציב תמיכה בשידורים קהילתיים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪1,500,100
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)