דלג לתוכן עיקרי
39.11.05.01

חודשי עבודה ארעית

תקציב מאושר: 2,770,000
תקנה תקציבית בתכנית המועצה לשידורי הכבלים (תחת תחום מנהל בסעיף משרד התקשורת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב חודשי עבודה ארעית הוא ₪3,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,770,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪3,459,050
תחת סעיף זה מוקצים 138 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)