דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות משידורים

39.11.03.12

-
בשנת 2013 תקציב הכנסות משידורים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?