דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעילות משרד התקשורת

39.11.01

69,607,000
בשנת 2024 תקציב פעילות משרד התקשורת הוא ₪69,607,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪132,269,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪50,398,000 (72.4%)
  • רכש וקניות: ₪17,929,000 (25.76%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪86,182,973
תחת סעיף זה מוקצים 141 תקני כח אדם , ובנוסף 36 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?