דלג לתוכן עיקרי
39.08.90.64

הכנסות ממכירת מכרזים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות (תחת תחום יישום מסקנות ועדת פלד בסעיף משרד התקשורת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הכנסות ממכירת מכרזים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?