דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

המועצה לשידורי כבלים

39.04

10,754,000
בשנת 2012 תקציב המועצה לשידורי כבלים הוא ₪3,998,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,754,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪27,902,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪4,800,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,228,000 (30.02%)
  • תמיכות והעברות: ₪6,418,000 (59.68%)
  • רכש וקניות: ₪1,108,000 (10.3%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪6,038,923
תחת סעיף זה מוקצים 138 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?