דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות אפוטרופוס הכללי

39.01.14.60

-49,000
בשנת 2006 תקציב השתתפות אפוטרופוס הכללי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-49,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?