דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב מדען ראשי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪255,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪256,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪256,000 (100%)

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪68,399
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2001.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?